Menu Scrivener Notaries

Polski

Union Latin Notaries Email

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z

John Venn & Sons 95 Aldwych, London, WC2B 4JF, UK

Tel : +44 (0) 20 7395 4300 notary@johnvenn.co.uk

Kancelaria John Venn & Sons istnieje od ponad 180 lat i sporządzała dokumenty w języku polskim już w latach 20. i 30. XX w.

Kancelaria jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 09.30-17.00. Wymagane jest uprzednie umówienie się na spotkanie z notariuszem.Osoba podpisująca dokument musi okazać ważny dowód tożsamości oraz potwierdzenie adresu.Potwierdzenie adresu mogą stanowić następujące dokumenty (jeden do wyboru):

  • dowód osobisty pod warunkiem, że figuruje w nim aktualny adres,
  • prawo jazdy (nie honorujemy tymczasowego prawa jazdy),
  • aktualny wyciąg z rachunku bankowego,
  • aktualny rachunek za podatek miejski (council tax),
  • aktualny rachunek za gaz, energię elektryczną, wodę,
  • potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia wydane przez pracodawcę, tzn. payslip.

W razie pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy przed spotkaniem. Jeżeli klient jest niepełnosprawny lub ciężko chory, możliwe jest umówienie wizyty w domu, w szpitalu lub domu opieki. W takich przypadkach staramy się uzgodnić koszty proporcjonalnie do poświęconego czasu, biorąc pod uwagę osobistą sytuację klienta.

Czynności notarialne

Kancelaria notarialna John Venn & Sons świadczy czynności notarialne w wielu językach, również w języku polskim. Do katalogu usług należy sporządzanie m.in.:

Legalizacja dokumentów, czyli tzw. Apostille

Niekiedy dokumenty notarialne muszą zostać poddane legalizacji przez poświadczenie zwane Apostille. Należyto ustalić ze stroną polską przed spotkaniem z notariuszem. Apostille potwierdza autentyczność podpisu i pieczęci notariusza.

Nasza kancelaria pośredniczy w uzyskaniu legalizacji, zarówno dokumentów poświadczonych lub sporządzonych przez naszą kancelarię, jak iprzez innych notariuszy, dokumentów urzędowych np. aktów stanu cywilnego i wypisów wydanych przezCompanies House (brytyjski rejestr spółek) w Cardiff.

Legalizację można przeprowadzić we własnym zakresie, wysyłając dokumenty drogą pocztową na adres Foreign and Commonwealth Office (brytyjskie Ministerstwa Spraw Zagranicznych) w Milton Keynes. Więcej informacji na stronie internetowej https://www.gov.uk/get-document-legalised

Spadki i testamenty

John Venn & Sons pomaga w przygotowaniu wniosków o stwierdzenie nabycia spadku oraz w złożeniu zeznania podatkowego wymaganego przez urząd skarbowy Wielkiej Brytanii. Udzielamy porad administratorom spadku lub wykonawcom testamentu odnośnie obowiązującej procedury. Kancelaria przygotowuje również oświadczenia, pełnomocnictwa i zeznania w sprawach spadkowych w Polsce, m.in. oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Testament może określić, w jaki sposób spadkodawca życzy sobie rozporządzić spadkiem. Równocześnie można ustanowić wykonawcę testamentu (np. członka rodziny, znajomego lub adwokata), odpowiedzialnego za wypełnienie ostatniej woli spadkodawcy.